JEE ADVANCED 2017

Parth Patil

AIR- 6*

Chinmay Purandare

AIR- 19*

Nikhil Chavanke

AIR- 33*

Nikhil George

AIR- 33*

Arjit-jain

AIR- 53

Rohan Vashodia

AIR- 54*

Kusumit Ghoderao

AIR- 55*

Saksham Dhull

AIR- 66

Vedant Satav

AIR- 68*

Syomantak

AIR- 74

Ayush Soneria

AIR- 75*

Amey Gohil

AIR- 95*

Neeraj Kamble

AIR- 96*

Pranay Reddy-

AIR- 100

Skyler Badge

AIR- 100

Deepesh Lall

AIR- 101*

Anwesh Mohanty

AIR- 108

Riya Bawiskar

AIR- 115

Anuj Diwan

AIR- 118

Yatin Dandi

AIR- 135

Sunav Vidhyarthi

AIR- 139*

Budhil Raj Patel

AIR- 148*

Vivek Kumar

AIR- 162*

Parth Shettivar

AIR- 170

Rutvik Ghughal

AIR- 173*

Manav Batavia

AIR- 174

Raj Karan

AIR- 174*

Mohammad Atif

AIR- 175*

Aditya-Mishra

AIR- 182

Titas Chakraborty

AIR- 193

Tungadri-Mandal

AIR- 220*

Soumya Chatterjee

AIR- 235

Ayan Jain

AIR- 237

Ankur Ingale

AIR- 252*

Himanshu Beheti

AIR- 254

Nischay Raj

AIR- 256*

Sahil Kumar

AIR- 260*

Ajay Sailgopal

AIR- 270

Simran Chaudhary

AIR- 273*

Deep Gandhi

AIR- 274

Utkarsh Gupta

AIR- 275

Utkarsh Bhalode

AIR- 277*

Mihir Kavishwar

AIR- 277*

Enquiry
close slider