JIPMER

Prajnapan Basu

AIR - 4

Rajat Rathod

AIR - 16

Gunjan Gattani

AIR (57)

Shweta Dube

AIR (63)

Shivam Gawai

AIR (83)

2 Ranks in Top 30 AIR | More than 20 sections

Vikram Kate

AIR 20

Yashpal Pakal

AIR 26

Amisha Raj

AIR 95

Akash Mantri

Anuj Kumar

Sameen Sharma

Gauri Bhansali

Hitesh Nagpal

Ishika Jaiswal

Nidhi Kumari

Om Gawai

Saurabh Singh

Sparsh Naik

Enquiry
close slider